Kogume, töötleme ja analüüsime andmeid, mis aitavad teil teha õigeid ning teadlikke äriotsuseid enne sihturule sisenemist. Tänu turu-uuringutele saab vähendada uuele turule sisenemisel riske.

Sõltumata sellest, mis tooteid te soovite välisturgudel müüa, on äri edukas vaid siis, kui kliendid pakutavat vajavad ja on valmis selle eest maksma.

 
Planeerides uuele turule sisenemist, aitavad NordBaltic lahendused teil vastata kolmele põhiküsimusele:

Kliendid –

mida pakuvad teie tooted või teenused, kas need on kasumlikud, milline on kliendivajaduste potentsiaal?

Konkurents –

kas teil on valitud turgudel võimalik teise sarnaste ettevõtetega konkureerida?

Tegevus –

kas teil on oskusi ja ressursse kliendi vajaduste ning nõudmiste rahuldamiseks?

 

Turu-uuringud viiakse läbi järgmiste etappidena:

 • Turu-uuringut tinginud probleemi määratlemine (uus tundmatu turg, kus tutvustatakse uut toodet või teenust, käibe või kasumlikkuse või turuosa  vähenemine, kasutaja vajaduste määramine jne.).
 • Probleemile suunatud andmete määratlemine või andmete saamine peale turu-uuringut. Uuringu planeerimine.
 • Andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine, teabe jagamine.

Turu-uuringud aitavad meil vastata küsimustele, kas uuele turule sisenemine, oma toodete tutvustamine on parim viis ja kas antud piirkonda investeerimine ning tegevusviis on tasuvad. Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed turu-uuringud Leedus, Lätis, Eestis, Rootsis ja Norras.  NordBaltic Solutions statistiliste andmete analüüs, kasutades Norra Kuningriigi, Leedu, Läti ja Eesti ametlikke statistilisi andmeid, andmehaldus institutsioone,  kindlate andmebaaside infot  ja kogutud andmetel põhinevat turu-uuringut.

Enamaks infoks meie teenuste ja toodete kohta helistage +370 659 77797 
või saatke e-kiri [email protected]

 

Meie käsutuses on uusimad süsteemid, andmebaasid ja kõnekeskused, mis aitavad teil laiendada oma turgu Norras.

 • Peale tooteanalüüsi tegemist valmistame me ette ärilised ettepanekud norra või inglise keeles.
 • Arutame teie huvisid sihtturgudel, valmistame teie tooted või teenused ette võimalikeks kliendi andmebaasideks.
 • Helistame potentsiaalsetele klientidele Norras ja viime saadud teabe vastavasse andmebaasi. Huvitatud isikutele saadame teie ärilised ettepanekud ja info.  Tehtud edusammude kohta saadame igapäevase aruande.
 
 • Anname telefoni teel infot teie toodete või teenuste nõudluse, vastavate konkurentide ja kõige efektiivsemate müügipiirkondade kohta Norra turul. 
 • Valmistame klientidele ette soovituste ja meeldetuletuste süsteemi parandamaks suhtlemist potentsiaalsete norra klientidega.
 

Enamaks infoks meie klienditeeninduse kohta helistage +370 659 77797 
või saatke e-kiri [email protected]

Teie toodete ja teenuste esindamine Norra turul


Organiseerime ärikohtumised ja konverentsid potentsiaalsete norra klientide või äripartneritega. Kohtumised toimuvad teie osavõtul või teid esindades.

Aitame teil koostada koostöölepingu ja vajadusel konsulteerime teid kogu tegevuse perioodil.

 Äritegevus organiseeritakse järgnevate etappidena:
 • Eesmärkide loomine
 • Potentsiaalsete klientide või äripartnerite leidmine Norras
 • Sihtettevõtetega algarutelude läbiviimine
 • Esmaste kohtumiste organiseerimine

Enamaks infoks meie teenuste ja toodete kohta helistage +370 659 77797 
või saatke e-kiri [email protected]

 

Hetkel registreerime järgnevatele koolitustele:

 • Turu-uuringud oma äri tutvustamiseks
 • Kuidas valmistada ettevõtet ette Skandinaavia turule
 • Personali väljaõpe / koolitus Norra klientide jaoks

Koolitused ja seminarid toimuvad regulaarselt.
 
Enamaks infoks helistage +370 659 77797 
või saatke e-kiri  [email protected]