Savācam, apstrādājam un analizējam informāciju, kas palīdzēs Jums pieņemt pareizus un pamatotus biznesa lēmumus pirms ieiešanas mērķa tirgū. Ar šī tirgus pētījuma palīdzību samazināsiet stratēģijas risku, kas saistīts ar ieiešanu jaunā tirgū.


Lai arī kādus produktus Jūs vēlētos pārdot ārvalstu tirgū, Jūsu bizness būs sekmīgs tikai tādā gadījumā, ja pircējiem vajadzēs to, ko viņiem piedāvāsiet, un viņi būs gatavi par to maksāt. Tiem, kas plāno ieiet jaunā tirgū, NordBaltic Solutions pētījumi palīdzēs atbildēt uz trim galvenajiem jautājumiem par:

Klientiem –

vai Jūsu preces / pakalpojumi viņus interesē, vai tas būtu ienesīgi, kādas ir iespējamo klientu vajadzības?

Jūsu konkurentiem –

vai varēsit konkurēt ar citiem līdzīgiem biznesiem izvēlētajā tirgū?

Darbībām –

vai Jums ir pietiekamas spējas un līdzekļi, lai apmierinātu pircēju vajadzības un prasības?


Tirgus pētījumam ir šādi galvenie posmi:

 • Nosakām problēmu, kuras atrisināšanai nepieciešams tirgus pētījums (neizpētītā tirgū tiek ieviests jauns produkts vai pakalpojums, samazinās apgrozījums vai tirgus daļa, tiek mēģināts noteikt lietotāja vajadzības u. tml.);
 • Nosakām, kādi dati nepieciešami problēmas atrisināšanai, vai tos iespējams iegūt, tikai veicot pētījumu. Plānojam pētījumu;
 • Vācam, apstrādājam un analizējam datus, sniedzam informāciju.

Tirgus pētījums palīdzēs atbildēt uz jautājumiem, vai vērts ieiet jaunā tirgū, kādā veidā vislabāk iepazīstināt ar Jūsu produktiem, vai vērts un kā investēt izvēlētajā jomā. Veicam kvantitatīvus un kvalitatīvus Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Norvēģijas tirgus pētījumus. NordBaltic Solutions statistisko datu analīzei izmanto Norvēģijas Karalistes, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas oficiālo statistiku uzturošo iestāžu datus, attiecīgu datubāzu informāciju un uz veicamo pētījumu pamata savāktos datus.

Vēloties uzzināt vairāk par tirgus pētījumu pakalpojumu, zvaniet mums +370 659 77719
vai rakstiet e-pastu  [email protected]

 

 

Mūsu izmantojamās jaunākās sistēmas, datubāzes un zvanu centra sniegtie pakalpojumi palīdz Jums sasniegt lielākus pārdošanas apjomus Norvēģijā.

 Klientu meklēšanā ietilpst šādas darbības:

 • Pēc Jūsu produkta analīzes sagatavojam Jūsu uzņēmējdarbības piedāvājumu norvēģu vai angļu valodā.
 • Vienojušies par Jūs interesējošiem mērķa tirgiem, sagatavojam Jūsu pakalpojumu vai preču iespējamo klientu datubāzes.
 • Zvanām iespējamajiem klientiem Norvēģijā un ar saņemto aktuālo informāciju papildinām datubāzi. Ieinteresētajiem klientiem sūtām Jūsu uzņēmējdarbības piedāvājumu un interesējošo informāciju. Katru dienu sniedzam atskaites par paveikto darbu.

 

 • Pa tālruni sniedzam informāciju par Jūsu preces / pakalpojuma gaidāmo pieprasījumu Norvēģijas tirgū, esošajiem konkurentiem izvēlētajā tirgū, efektīvākajām pārdošanas jomām.
 • Pēc pakalpojumu sniegšanas saviem klientiem sagatavojam ieteikumus un atgādinājumu sistēmu, cenšoties panākt labāku saikni ar iespējamajiem klientiem Norvēģijā.
 

Vēloties uzzināt vairāk par tirgus pētījumu pakalpojumu, zvaniet mums +370 659 77719
vai rakstiet e-pastu  [email protected]

Atraduši Jūsu iespējamos klientus Norvēģijā, palīdzam nodibināt ilgtermiņa sadarbību un lielākas Jūsu uzņēmuma attīstības perspektīvas. Pārstāvam Jūsu biznesu Norvēģijā.


Jūsu pakalpojumu un produktu pārstāvniecības Norvēģijas tirgū īstenošanas kārtība:

 • Pabeiguši klientu meklēšanu, organizējam biznesa tikšanās un konferences ar iespējamiem klientiem vai biznesa partneriem Norvēģijā. Uz tikšanos varam doties reizē ar Jums vai Jūsu vietā;
 • Palīdzam sagatavot sadarbības līgumus un nepieciešamības gadījumā konsultējam visā Jūsu produkta pārdošanas laikā.
 Biznesa misijas tiek organizētas šādos posmos:
 • tiek definēti mērķi,
 • īstenota iespējamo klientu / biznesa partneru Norvēģijā meklēšana, noteiktss, kas varētu pārstāvēt mūsu klienta piedāvātos produktus vai pakalpojumus,
 • veikta sākotnējā diskusija ar mērķuzņēmumiem,
 • organizētas pirmās tikšanās.

Vēloties uzzināt vairāk par tirgus pētījumu pakalpojumu, zvaniet mums +370 659 77719
vai rakstiet e-pastu  [email protected]

 


 

Pašlaik notiek reģistrēšanās šādām mācībām:

Vēloties uzzināt vairāk par tirgus pētījumu pakalpojumu, zvaniet mums +370 659 77797 
vai rakstiet e-pastu  [email protected]